خرید و دانلود*مبانی نظری تحقیق انواع و شیوع رفتارهای پر خطر*

مبانی نظری تحقیق انواع و شیوع رفتارهای پر خطرمبانی نظری تحقیق انواع و شیوع رفتارهای پر خطر|40278975|yal|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع مبانی نظری تحقیق انواع و شیوع رفتارهای پر خطرقابل مشاهده می باشد

توضیحات :

در 51 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.


بخشی از متن :

انواع و شیوع رفتارهای پر خطر

از میان رفتار های پر خطر چندین نوع خاص به دلیل شیوع شان در نوجوانان امروز، مورد توجه متخصصین می باشد . بسیاری از این رفتارهای منجر به آمار بالای مرگ و جراحت در میان نوجوانان گردیده و یا اثرات منفی روی جامعه دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد( گازمن، 2007) .

رفتارهای خود آسیب رسان ، خشونت و خود کشی

در میان نوجوانان، خود آسیب رسان ترین رفتارها مربوط به رانندگی است. گرفتن گواهینامه یکی از هیجان انگیزترین آرزوهای دوره نوجوانی است اما متأسفانه تصادفات رانندگی یکی از دلایل فوت نوجوانان را در بر می گیرد. بسیاری از صدمات و جراحت ها با نبستن کمربند ایمنی تشدید شده( و منجر به مرگ می شود) . تقریبا 30 % نوجوانان ایالات متحده اظهار می دارند که به ندرت از کمربند ایمنی استفاده می کنند یا اینکه هرگز استفاده نمی کنند. ترکیب مصرف الکل و رانندگی نیز در مرگ نوجوانان در اثر تصادفات رانندگی سهم عمده ای دارد. حدود 10 % نوجوانان ایالات متحده اظهار می دارند که پس از نوشیدن الکل اقدام به رانندگی کرده اند و 36 % در حین رانندگی اقدام به نوشیدن الکل کرده اند. خبر خوب آن است که شیوع رفتارهای پر خطر مرتبط با رانندگی در طی چهار سال گذشته کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. با وجود این رفتارهای پر خطر مربوط به رانندگی یک مشکل جدی در طول دوران نوجوانی است(پینکرتون وآبرامسون[1]، 2005 ) .

درگیری فیزیکی و پرخاشگری، گروه دیگری از رفتارهای خودآسیب رسان را تشکیل می دهند. این گروه از رفتارها پس از تصادفات رانندگی دومین عاملی است که منجر به مرگ افراد بین سنین 34 – 15 سال می شود. 36 % از نوجوانان ایالات متحده اظهار می کنند که در طی یکسال گذشته درگیری فیزیکی داشته اند(پسران 43% و دختران 28% ) به طور مشابه هم پسران و هم دختران گزارش کرده اند سلاح گرم یا سرد حمل می کنند ( 19% ). با وجود این تفاوت معناداری بین حمل سلاح توسط پسران (29%) و دختران (7%) وجود دارد (پینکرتون وآبرامسون، 2005) .

نهایتاً خودکشی یکی از پر خطرترین رفتارها در میان نوجوانان امروز است. نزدیک به 17% (تقریبا از هر 5 نوجوان یک نفر) از نوجوانان در ایالات متحده اقدام به خودکشی داشته اند و 13% به طور واقعی افکار خودکشی داشته اند. در میان نوجوانان ایالات متحده هر ساله 4/8% اقدام به خودکشی گزارش می شود. در حال حاضر خودکشی سومین عامل مرگ و میر در میان نوجونان سنین 15 – 24 سال می باشد که86% از این مرگ و میرها به پسران و14% به دختران اختصاص دارد(گازمن[2]،2007)

مصرف سیگار

با اینکه در همه جوامع سعی می شود میزان مصرف سیگار را پائین بیاورند، به نظر می رسد که برای رسیدن به این هدف مشکلات زیادی وجود دارد. تحقیق درباره نوجوانان 19-11 ساله نشان می دهد که 16% آنها رسماً سیگاری هستند و ترک این عادت نیز به نظر دشوار می رسد تحقیقی که در سال 1995 انجام شده است، نشان می دهد که 25% از نوجوانان ایالات کبک کانادا سیگار می کشند که 15 % آنها بین سنین 14-12 سال و 38 % از آنها بین سنین18-15 سال قرار دارند(صرامی، قربانی و مینویی،1392).

سوء مصرف مواد

سوء مصرف مواد گروه دیگری از رفتارهایی است که صدمات طولانی مدت و فوری را در بر می گیرد. نوشیدن الکل و سوء مصرف مواد با تصادفات رانندگی، خشونت، درگیری فیزیکی، روابط و تعاملات اجتماعی مشکل ساز و بیماریهای مختلف در ارتباط هستند. بیش از 43% نوجوانان ایالات متحده گزارش کرده اند که الکل می نوشند و 26% از آنها پذیرفته اند که زیاد می نوشند. تقریبا 23% از نوجوانان سیگار می شکند و از این میان 4/9% سیگاری هستند( 20 تا30 روز در ماه سیگار می کشند). مانند رفتارهای خود آسیب رسان، شیوع مصرف الکل و سیگار در طی چهار سال گذشته کاهش یافته اما با وجود این خطرات جدی برای سلامتی نوجوانان در پی دارد. مصرف داروهای غیر قانونی به دلیل تأثیرات جسمانی منفی که روی مصرف کنندگان دارد هم از نظر سلامت فردی و هم سلامت اجتماعی نگران کننده است. تأثیرات استفاده از داروهای غیر مجاز به صدمات مغزی و لطمه به اندامهای بدنی محدود نمی شود بلکه با رفتارهای پر خطر جنسی و خشونت و رانندگی بی مهابا ارتباط نزدیک پیدا می کند. برآوردهای اخیر در ایالات متحده نشان می دهد که 26 % از نوجوانان حشیش مصرف می کنند و حدود 10 % قبل از 13 سالگی ازآن استفاده کرده اند. در سالهای اخیرمصرف متامفتامین ها منجر به نگرانی جدی در ایالات متحده آمریکا شده است. قیمت پایین دارو و دسترس پذیری آسان نوجوانان به این مواد سهم قابل توجهی در شیوع سریع آن داشته است. اثرات بلند مدت، کوتاه مدت و حاد متامفتامین ها، آنها را جزء ده نگرانی اول بسیاری از متخصصین و سیاست گزاران ساخته است. امروزه تقریبا 3% از نوجوانان پایه هشتم و پیش از 4% از نوجوانان پایه های دهم و دوازدهم اقدام به استفاده ازمتامفتامین ها را گزارش کرده اند(گازمن[3]، 2007) .

مصرف الکل

الکل، ماده مخدری است که بیشتر از مواد دیگر مصرف می شود، نوجوانان 15 و 16 ساله آمریکایی دست کم هفته ای یک استکان الکل می نوشند. آنهایی که 17 تا 19 سال دارند، سه استکان و 20 تا 24 ساله ها بیشتر از چهار استکان می نوشند. طبق تحقیق کلوتیه،6/2% جوانان به طور مرتب الکل می نوشند. به نظر می رسد که مصرف الکل حالت عادی به خود گرفته است و برخی اعداد واقعاً وحشتناک است: بیش از 40 % نوجوانان 14-12 ساله دست کم به مناسبتهای مختلف الکل می نوشند(صرامی، قربانی و مینویی،1392) .

1 _ Pinkerton & Abramson

2 _ Gusman

1 _ Gusman

فهرست مطالب :

انواع و شیوع رفتارهای پر خطر

رفتارهای خود آسیب رسان ، خشونت و خود کشی

مصرف سیگار

سوء مصرف مواد

مصرف الکل

تعاریف مربوط به رفتارجنسی

رابطه جنسی

رابطه جنسی ایمن و پرخطر

رابطه جنسی با خطر متوسط

رابطه جنسی پرخطر

رفتارهای پرخطرکدامند؟

تعارف مربوط به نوع رابطه جنسی

شریک جنسی اولیه

شریک جنسی ثانویه

تماس جنسی ناسالم

رفتارهای جنسی پر خطر

مقدمه ای بر رفتارهای پر خطر نوجوانان

نقش شخصیت دررفتارجنسی پرخطر

دیدگاه های مرتبط در خصوص اعتیاد و رفتارهای پرخطر

دیدگاه روانی اجتماعی

دیدگاه روان تحلیلگری

دیدگاه یادگیری اجتماعی

دیدگاه رشدی- شناختی

دیدگاه اعتقادات مذهبی

دیدگاه آمادگی زیست شناختی

دیدگاه های اجتماعی – فرهنگی

آثار محرومیت از پدر در همانند سازی نقش جنسی

نظریه های موجود در مورد رفتارهای سالم و پر خطر

پیشینه پژوهش

پیشینه داخلی پژوهش

پیشینه خارجی پژوهش

منابع فارسی

منابع انگلیسی


مطالب دیگر:
🔑حفاظت در برابر اشعه🔑حفاظت صنعتي🔑حقوق بازرگاني رشته‌هاي علوم اجتماعي حسابداري🔑حقوق تجارت🔑حقوق زن و مرد در اسلام و تفاوتهای آن🔑حقوق سالمندان🔑حقوق شناسی🔑حقوق و مزايا در قانون خدمات كشوري🔑حقوق و مزايادر قانون مديريت🔑حل مساله با جستجو در هوش مصنوعی🔑حمام ها و تاریخچه آنها🔑حواس و حواس چندگانه انسان🔑حواس🔑خارج شدن کامل دندان ازحفره آلوئول🔑خاکبرداری🔑خاموش کننده های آتش🔑خانواده شب بو🔑خانه بهزادیان معماری وضعیت بنا و شرایط فعلی🔑خانه🔑خبرنامه الكترونیك🔑خبرنویسی🔑خدمات ارائه شده در راستای طرح تکریم🔑خدمات مرجع در کتابخانه ها🔑خرابی پیشرونده و طراحی مقاوم سازه ها در برابر آن🔑خسارت موشهای ورامین به کشاورزی