خرید و دانلود*مبانی نظری تحقیق انگیزه وابستگی*

مبانی نظری تحقیق انگیزه وابستگی , دانلود رایگان مبانی نظری تحقیق انگیزه وابستگیمبانی نظری تحقیق انگیزه وابستگی|40278976|yal|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع مبانی نظری تحقیق انگیزه وابستگیقابل مشاهده می باشد

توضیحات :

در 24 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

انگیزه وابستگی

تعریف انگیزش :

2-3-2انواع انگیزه :

2-3-2-1 انگیزه بیرونی :

2-3-2-2 انگیزه درونی :

2-3-3ویژگی های انگیزه :

2-3-4انگیزه مهمترین عامل بهره وری :

2-3-5عوامل ضدانگیزشی کارآفرینی :

2-4 پیشینه تحقیقات :

2-4-1 مطالعات داخلی :

2-4-2 مطالعات خارجی :

منابع :

الف ) منابع فارسی :

ب ) منابع لاتین :

انگیزه وابستگی

تعریف انگیزش :

امروزه بحث انگیزش شدیداً مورد توجه دانشمندان علوم رفتاری و روانشناسان قرار گرفته است . در واقع انگیزش ، نتیجه رابطه متقابل فرد با موقعیت یا وضعیتی است که در آن قرار می گیرد .در واقع انگیزش عبارتست ار نیروهایی که موجب هدایت رفتار در جهت ارضای برخی از نیازها می گردد . انگیزش چگونگی تقویت ، هدایت و استمرار رفتار را نشان می دهد . برخی از نظریه های انگیزش ، منشاء رفتارهای انسان را درونی فرض می کنند و نقش عوامل محیطی را در ایجاد انگیزش نادیده گرفته اند . از سوی دیگر تعدادی از نظریه ها نیز تاثیر عوامل محیطی را در ایجاد انگیزش مورد توجه قرار داده اند . اما خواه عوامل درونی ، خواه عوامل محیطی و یا ترکیبی از آنها هم اگر منشاء بروز انگیزش در افراد باشند ، غایت رفتارهایی که از انسان سر می زند به منظور ارضای نیاز است .( قلی پور سلیمانی ، 1380، 32) کریتنر[1] معتقد است انگیزش ، فرآیندی روانشناختی است که هدف و جهت رفتار را نشان می دهد . بافورد[2] ، بدیان[3] و لیندنر[4] انگیزش را تمایل و آمادگی[5] برای رفتار کردن به طریق هدفدار برای دستیابی به نیازهای ارضاء نشده ی معینی دانند . در تعریفی دیگر هیگینز[6] ، هرسی و بلانچارد[7] انگیزش را یک سائقه درونی برای ارضای نیازهای ارضاء نشده تعریف می کنند ، همچنین انگیزش اراده و خواست برای نیل به موفقیت است . به طور کلی انگیزش به مجموعه نیروهای پیچیده ، سائقه ها ، نیازها ، شرایط تنش زا با ساخت و کارهای دیگری اطلاق می شود که به آغاز فعالیت فردی برای تحقق اهداف و تداوم آن منجر می شود . در نتیجه مراد ما از انگیزش عبارت از نیروی درونی است که افرادرا برای تحقق اهداف شخصی و سازمانی بر می انگیزد . عملکرد افراد تابعی از انگیزش ، توانایی و محیط است . ( عباس پور ، 1384 ، 197و198)

و بالاخره انگیزش به عنوان فرآیند ارضای نیاز به حساب آورده می شود . نیاز یعنی یک حس یا حالتی درونی که موجب می شود نتیجه انجام یک عمل مطلوب به نظر برسد . شکل 2-2فرآیند انگیزش را نشان می دهد

[1]Kreitner

[2]Buford

[3]Bedeian

[4]Lindner

[5]Predisposition

[6]Higgins

[7]Hersey & Blanchard


مطالب دیگر:
📂تحقیق در مورد فلسفه قیام عاشورا 13 ص 📂پاورپوینت daramad 📂تحقیق در مورد فلسفه هنرمعاصر 25 ص 📂تحقیق در مورد فولرينها 9 ص 📂پاورپوینت daramad interneti 📂تحقیق در مورد قاليبافي 16ص 📂پاورپوینت darkhodmandegi dar daneshamozan 📂پاورپوینت darman dar manzel 📂تحقیق در مورد قدرت و انواع پرس 12 ص 📂تحقیق در مورد قرقره 25ص 📂پاورپوینت dard 📂تحقیق در مورد قلمرو اخلاق و حقوق 13 ص 📂پاورپوینت darman shabake 📂تحقیق در مورد قوانين عربي 📂تحقیق در مورد قيامت روز شهادت است 14 ص 📂پاورپوینت darman shabakeyi 📂پاورپوینت darman shenakhti raftari 📂تحقیق در مورد كاربرد نانو در وسايل آرايشي و بهداشتي و داروها 📂تحقیق در مورد كاربرد و سرويس تراكتور 📂تحقیق در مورد كاشت برنج 📂پاورپوینت darman zed mikrobi 📂تحقیق در مورد كشتارگاه 📂تحقیق در مورد كند وكاوي در مسئله حجاب 📂تحقیق در مورد كند وكاوي در مسئلهي حجاب 17 ص 📂پاورپوینت daro darman feshar khon