خرید و دانلود*تحقیق بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان*

تحقیق بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنانتحقیق بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان|40278981|yal|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع تحقیق بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنانقابل مشاهده می باشد

توضیحات :

در 130 صفحه در قالب Word.

بخشی از متن :

مقدمه:

مولفه های جز دستمزد وجود دارند كه نیروی كار برتر را حفظ می كند عاملی دیگری جزء بهای نازل كالا نیز وجود دارند كه مشتریان خود را حفظ می نمایند همچنین در توسعه و اقتصاد كشور به جزء ثروت و منابع موجود در آن عوامل وجود دارند كه پیشرفت را تضمین می كند. چه بسا كشورهایی كه با در دست داشتن معادن، منابع مختلف از جمله كشور های با درآمد كم و اقتصاد ضعیف تك محصولی به شمار می روند و كشورهای كه با فقر منابع طبیعی دارای اقتصادی كار آمد و تاثیر گذار می باشند و البته فاكتور اصلی و مهم دیگری به نام مدیریت نیز به كمك می آید.

مدیریتی، یك مدیریت صحیح محسوب می شود كه یك مدیریت موثر می باشد. مدیریت موثر جزء منابع اصلی توسعه ملتها شده است و مهمترین منابع لازم برای توسعه ملتها است. اعمال مدیریت توسط مدیر در موفقیعت یك سازمان نقش بسزایی دارد هر چه سازمان پیچیده تر باشد نقش مدیریت دشوار تر خواهد شد. مدیریت یعنی تصمیم گیری در زمان مناسب با افراد مناسب در جای كه فعالیت در آن جریان دارد.

مدیران موثر، رهبران موثری هستند كه با اعمال مدیریت اصلی و كار آمد خود می تواند نقش به سزایی در جامعه از طریق مشاركت در صنایع و ارائه خدمت مطلوب ایفاء نمایند و مدیران موثر و موفق مدیرانی هستند كه ملبس به جامعه علم و تجربه باشند دیگر زمان آن كه مدیر در یك برج بلند و لوكس بنشیند و از راه دور كنترل و دستور دهد سپری گردیده است حال زمان آن فرا رسیده است.

كه مردان و زنان سخت كوش و مستعد و اثر بخش با ایجاد انگیزه و تقویت حس همكاری و جلب مشاركت و روابط هم سطح زمام امور را در دست گرفته و مدیریت سازمانهای وسیع و گسترده پیچیده كنونی را به عهده گیرند چرا كه بدو مشاركت همگانی و بكار گیری كلیه عوامل و امكانات راه رسیدن به موفقعیت بس دشوار و خطیر است.

مدیریت را می توان متشكل از علم و هنر دانست به طور كه بخشی از دانش مدیریت را می توان از طریق آموزش فرا گرفت و بخش دیگر را ضمن كار باید آموخت و در واقع بخشی را كه با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت و دیگر بخش را كه موجب به كار بستن اندوخته در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نمایند.

فرایند مدیریت متشكل از 5 عنصر به نام های برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، كنترل، كارگزینی می باشد. كه در بخشه های مختلف جامعه از جمله دولتی، صنعتی، بازرگانی و آموزش فعالیت می كند.

افراد به منظور تامین زندگی مادی و معنوی خود همه فعالیتهای اقتصادی در اقتصادبازار را انجام می دهند این امر طبیعتا هنگامی كه فالیت اقتصادی در جهت الگو و نظم تشكیلاتی باشد نیز صحت دارد خواه آنها خودشان گاه درگیر فعالیت اقتصادی شوند خواه عمدتا ویژگی اقتصادی داشته باشند و خواه تنها فعالیت اقتصادی را نظم دهند، عجیب این كه این امر اغلب به حساب نمی آید و نفعی كه در به حداكثر رساندن درآمدها در اقتصاد بازار وجود دارد قدرت محرك كلیه فعالیتهای اقتصادی است زیرا هر فعالیتی كه نیازمند كالاها و خدماتی باشد اما به عنوان كالاهای آزاد در اختیار عاملان نباشد مستلزم این است كه جهت كسب و درآمدهای آتی كنترلی بر روی آنها باشد.

قبل از قرن هفدهم علم و فلسفه با یك دیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقعی می شوند و مرز مشخص میان آن دو وجود نداشت. تا آن كه در دوران رنسانس فرهنگ اومانسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد این روند در خلال قرن 17 آنچنان شتاب یافت كه باعث شد در ابتدای قرن18 زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود و پدیده استقلال انفكاك علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت كه پدیده اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاكم بر رفتار اجتماعی همانند قانون مندی حاكم بر جهان ماده و طبیعت است در مورد اقتصاد هم اندیشمندان اقتصاد معتقد بودند كه فعالیتهای انسان در تولید توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است كه باید آنها را شناخت تا آن كه بتوان و روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین كرد.

فرضیه های تحقیق:

1- رابط معنا داری بین مشاركت کارکنان و افزایش عملكرد آنها وجود دارد.

2- رابطه معنا داری بین به كارگیری آموزش در سازمان و افزایش كارآیی كاركنان وجود د ارد.

3- رابطه معنا داری بین به كار گیری پرداخت حقوق و مزایا متناسب با عملكرد كاركنان سازمان وجود دارد.

4- رابطه معنا داری بین بكار گیری رهبری و افزایش كارآیی عملكرد كاركنان وجود دارد.

5- رابطه معنا داری بین انگیزش و افزایش عملكرد كارمندان وجود دارد.

هدف تحقیق:

تعهد سازمانی عامل بسیار مهمی برای درك و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی كننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی، دو نگرش كلی نزدیك به هم و در ارتباط با هم می باشند كه به رفتارهای مهمی در سازمان می انجامد بسیاری از این رفتارها در جهت افزایش بهبود سازمانی بوده و باعث پیشرفت و ترقی سازمان می شوند. نظم در كار، مشاركت در امور مختلف سازمان، پذیرش مسئولیت، عدم ترك كار و عدم غیبت از جمله عوامل و پیامدهای مثبت تعهد بالا می باشد كه این پیامدها در جهت بهبود و پیشرفت سازمان نقش اساسی دارند. چرا كه كارمندانی كه رفتارهای فوق را بروز دهند مدت زمان طولانی در سازمان می مانند و همچنین تلاش بیشتری را در راه موفقیت سازمان
می نماید. همچنین تعهد سازمانی علاوه بر اثرات بالقوه و جدی كه بر عملكرد سازمان دارد می تواند پیشگویی كننده مهمی برای اثر بخشی و كارایی سازمان باشد. لذا نادیده گرفتن آن برای سازمان زیانبار بوده و هزینه های زیادی را نیز به دنبال خواهد داشت.

به صورت مشخص چنانچه میزان تعهد سازمانی كاركنان از سطح بالایی برخوردار باشد می تواند آثار و تبعات ذیل را برای موسسه به دنبال داشته باشد. و به بیان دیگر می توان این موارد را به عنوان ویژگی های افراد و كاركنان متهد نیز بر شمرد:

1- پذیرش و قبول ارزش ها و اهداف موسسه از سوی كاركنان

2- علاقه و تمایل شدید كاركنان به ماندگاری در سازمان ها

3- به كارگیری حداكثر تلاش و توان در جهت انجام وظایف سازمانی.

همچنین شواهد و مدارك معتبری وجود دارد كه حاكی از تایید تعهد سازمانی بر جنبه های مختلف رفتار كاری كاركنان می باشد كه از جمله می توان به موارد مشروح زیر اشاره كرد.

اولاً احساس متعهد و وفاداری افراد به سازمان باعث می شود نرخ ترك خدمت و غیبت در سازمان كاهش یابد و با به حداقل ممكن برسد.


مطالب دیگر:
🔑پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ🔑پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –90-R)🔑پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)🔑پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی🔑پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی🔑پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الكترونیكی🔑پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی🔑پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر🔑پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی MINQ باگاروزی(2001)🔑پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)🔑پرسشنامه کمالگرایی هیل🔑پرسش‌نامه شخصیت 90 سوالی آیزنک EPQ🔑پرسشنامه هراس اجتماعی🔑پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان🔑پرسشنامه هوش سازمانی🔑پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)🔑مقیاس هوش هیجانی - 33 آیتمی🔑پرسشنامه وابستگی به دیگران🔑پرسشنامه ترس از تصویر بدن (BICI)🔑پرسشنامه خودکارآمدی شرر 🔑پرسشنامه امیدواری میلر🔑پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ- نسخه 18 آیتمی)🔑پرسشنامه استفاده بهینه از وقت🔑پرسشنامه شخصیت كالیفرنیا🔑پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی